top of page

L'estudi

Arquivistes Estudi s'especialitza en oferir una visió transversal dels projectes que contempli tots els aspectes que el regeixen, des de l'arquitectura, l'entorn, els recursos o el context social.

La seva obra inclou projectes de rehabilitació d'espais residencials i urbans així com edificació residencial d'obra nova.

El criteri d'excel·lència, de sostenibilitat i de proximitat son els fonaments de treball.

El Estudio

Arquivistes Estudi se especializa en ofrecer una visión transversal de los proyectos que contemple todos los aspectos que lo rigen, des de la arquitectura, el entorno, los recursos o el contexto social.

Su obra incluye proyectos de rehabilitación de espacios residenciales y urbanos así como edificación de obra nueva residencial.

El criterio de excelencia, de sostenibilidad y de proximidad son sus cimientos de trabajos.

The studio

Arquivistes Estudi specializes in offering a transversal vision of the projects that contemplates all the aspects that the region has, from the architecture, the environment, the resources or the social context.

His work includes rehabilitation projects for residential spaces and urban areas with new construction residential buildings.

The criteria of excellence, sustainability and proximity are the foundations of work.

ARQUIVISTES_DSC07360_edited.jpg

Colaboradores especialistas:

Pol Gelabert Crespo. Arquitecto Técnico.

Ferran Muñoz. Arquitecto Técnico.

Albert Noya. BBG. Especialista en estructura.

Camilo Gastelbondo.  Especialista en estructura.

​Víctor Barrera. Ingsol. Enginyer d'Instal·lacions

Team Spain:

Júlia Noy Orcau. Arquitecta Socia Fundadora.

Laura Venturas Pedro. Arquitecta Socia Fundadora.

Team Mexico:

Daniel Pereira Mozota. Arquitecto Socio Fundador

Colaboradores:

Santiago Destefanis. Arquitecto

Eric Cruz. Arquitecto

Natalia Grau. BIM manager

bottom of page